Az áldozatok világnapja

Február 22. az áldozatok világnapja számos országban – 1993 óta Magyarországon is –, ugyanis ezen a napon tette közzé 1990-ben az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját. A rendőrség bűnmegelőzési munkatársai éppen ezért minden év februárjában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények sértettjeire és az áldozatvédelem fontosságára.

Jogi értelemben az áldozat a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. Az áldozatsegítés célja, hogy a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak a problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez.

A rendőrség áldozatvédelmi feladatai:

– felvilágosítás az áldozatsegítő szolgáltatásokról,

– az áldozatok személyiségi, adatvédelmi, büntetőeljárási jogainak érvényesítésében való segítségnyújtás,

– az eljárás különböző szakaszaiban való tájékoztatás,

– segítő szervezetek irányába történő közvetítés,

– az ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentése.

A törvény rendelkezése értelmében Magyarország területén bűncselekmény áldozatává vált személyeknek ingyenes, gyors és szakszerű tájékoztatást kell kapniuk az előállt helyzetben felmerülő nehézségeik megoldása érdekében.

A Veszprémi Rendőrkapitányságon minden panaszfelvevő a feljelentés során tájékoztatja a sértettet, arról, hogy az áldozatsegítő szolgálat miben segítheti (érdekérvényesítés, azonnali pénzügyi segély, kárenyhítés, szakjogászi segítség stb.). A panasz felvétele során a rendőrség munkatársa áldozatvédelmi adatlapot állít ki a sértett számára, amely a további ügyintézés feltétele. A Veszprémi Rendőrkaptányságon áldozatvédelmi referensek is segítik a sértetteket, akiknek neve és elérhetősége kifüggesztve megtalálható a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületének aulájában.

Kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat arra az esetre vonatkozóan, ha bűncselekmény sértettjévé válnának:

  • Haladéktalanul tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es telefonszámon!
  • Összpontosítsanak arra, hogy az elkövetőről minél pontosabb személyleírást tudjanak adni!
  • Ha bankkártyájukat, hitelkártyájukat vagy mobiltelefonjukat lopták el, azokat azonnal tiltassa le!
  • Ha a lakáskulcsot, esetleg a gépkocsi kulcsát is elvitték, akkor cseréltessék le a zárakat!
  • Betörés esetén ne rakjanak rendet vagy ne mérjék fel a lopási értéket, helyette azonnal értesítsék a rendőrséget! Az esetleges nyomok biztosítása céljából a lakáson kívül várják meg a rendőrök kiérkezését!
Kategória: Bűnmegelőzés | A közvetlen link.